معرفی خیریه

معرفی

موسسه خیریه انصارعلی ولی الله سازمانی است غیر دولتی غیر سیاسی که فعالیت خود را از سال 1374 بنام وبه عشق مولا علی (ع )شروع کرده است و در تاریخ 4/12/1379موفق به دریافت مجوز به شماره ثبت

 1631/1/654 از وزارت کشور گردیده ودر

تاریخ 15/4/1380  به شماره   295 به ثبت رسیده واز

تاریخ 4/12/1379 بصورت رسمی فعالیت خود راآغاز نمود است .   این موسسه که در ابتدا توسط هیئت موسس:

 آقایان :

علی مصباح (مجلل) 

 مهندس منوچهرعابدینی 

 دکتر بایرام علیزاده - تاسیس شد، امروزه دامنه فعالیتهای خود را وسیع تر ساخته و با تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 470  خانواده از شهروندان استان آذربایجانشرقی به برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی وامداد رسانی وسایر خدمات برای مددجویان اقدام می کند .

خلاصه ای ازاساسنامه واهداف این موسسه عبارتند از:

-        شماره ثبت  295

-        نوع فعالیت: غیرسیاسی و غیردولتی

-    آدرس خیریه: ایران آذربایجانشرقی - خیابان عباسی، مابین چهارراه عباسی و پمپ ‌بنزین، طبقه فوقانی کارواش ایران.(می‌تواند در داخل کشور شعبه یا نمایندگی یا دفتر دایر نماید.)

-   مدت فعالیت: نامحدود

-   اهداف خیریه:

1-  شناسایی افراد مستعد محروم جهت معرفی به مراکز اشتغال (خیرین).

2- کمک به محرومان و نیازمندان واقعی به صورت پرداخت مستمری ماهانه، کمک موردی، تهیه و توزیع پوشاک و مواد غذائی  وکمک به تعمیر وساخت منزل به صورت رایگان.

۳-اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحت پوشش به صورت رایگان.

۴-تاسیس و کمک به تاسیس وحمایت ازمراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و خانواده های زن سرپرست و بد سرپرست .

۶ـکمک به احداث و تاسیس و پذیرش مسئولیت  مراکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی.

  ۷- تاسیس و قبول مسئولیت مراکز سرپائی، بستری و نگهداری ارائه خدمات توانبخشی به معلولین ذهنی و جسمی .

۸-تاسیس و پذیرش مسئولیت ارائه خدمات گوناگون به آسیب دیدگان اجتماعی.

۹ـایجاد مراکز مشاوره حضوری، تلفنی و کتبی برای اقشار  مختلف اجتماعی با اولویت آسیب دیدگان اجتماعی.

۱۰ـایجاد کارگاههای تولیدی با استفاده ازنیروهای این خیریه (مددجویان) جهت اشتغال و بازتوان نمودن آنها.

۱۱ـانجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی با الویت برای گروههای ذکر شده د راهداف فوق و سایر اقشار نیازمند  جامعه  در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی. 

هیئت مدیره

-  هیئت مدیره دارای 9 نفر عضو اصلی،  دو نفر علی‌البدل، یک نفر بازرسی اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می باشد.

-   مدت فعالیت هیئت مدیره:

دو سال بعد از انتخاب و انتخاب مجدد برای دوره‌ی بعدی بلامانع است.

-   بودجه :

از طریق جمع آوری هدایا، قبول اعانات(صندوق صدقات)، وصیت، وقف، فروش تابلوهای تسلیت،لوح تسلیت ، قبضهای وصولی و  انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و ... تامین می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید