فروش تابلو تسلیت و تبریک

* واحد فروش تابلوخیریه انصار علی ولی الله 

   واحد فروش تابلو :

دربیشتر شهرهای استان آذربایجانشرقی در مجالس

سوگ و ختم به جای شاخه گل تابلوتسلیت می برند

چون موضوع اسراف یکی ازمبانی تمامی ادیان است

و ممنوعیت آن بطور قاطع و شدید در کتاب آسمانی

بیان گردیده و شاخه گلهائی که متاسفانه تا سال ۱۳۷4 

در شهر ما تبریزرایج بود و در نتیجه تلاشهای این مؤسسه

وسایر موسسات خیریه تابلوهای تسلیت که در آن تسلی

خاطر بازماندگان شخص در گذشته درجگردیده بعنوان

جایگزین شاخه گل تقدیم مجالس سوگ و ختم می شود.

هم اکنون خیریه با بیش از یکصد وده شعبه فروش تابلو

تسلیت جزءپر فروش ترین ومعروف ترین واحد در سطح

استان می باشد .

 ملاحظه می فرمائید هم از اسراف جلوگیری و هم در

مقام مقیاسه معنوی موجب تسلی خاطر صاحبان عزا

و هم موجب درآمد به خانوادههای ایتام و درماندگان میباشد.

     همچنین برای افتتاح مغازه ، کارخانه ، عیادت بیماران ،

    تبریک عروسی،بازگشت از سفرحج و ... تابلوهای ظریف و زیبا

    با قابهای نفیس و عناوین گوناگون مهیا شده و اهدا کننده در

    مقابل وجهی به طرف مقابل ارسال میدارد .

    شعب مختلف تابلو در نقاط مختلف شهر بطور منظم آماده

   ارائه خدمات می باشند و غالبا از لحاظ حمل به طور رایگان 

   در محل تحویل میدهند.


   در واحد تابلو تسلیت تعداد پنج نفر مشغول بکار هستند واز

   ساعت 30/7 تا ساعت 30/19 در کارگاه فعالیت می کنند .

/ 0 نظر / 9 بازدید