اسامی خیرین موسسه خیریه انصار علی ولی الله

جناب آقای حاج غلامحسین مصباح - ایران

جناب آقای سعید صالح ودادی - ایران

جناب آقای حاج ابوالفتح درفشی پور - ایران

جناب آقای دکتر حاج صادق نجفی - ایران

جناب آقای حاج احد قهرمانی - ایران

جناب آقای غلامرضا مصباح - ایران

جناب آقای ابولحسنی ـ ایران

جناب آقای حاج علی مصباح - ایران

جناب آقای حاج داریوش عزیززاده - ایران

جناب آقای سید رسول چلانی اقدم - امارات متحد عربی

جناب آقای حاج مهندس ابوالقاسم حامد - ایران

جناب آقای مهندس حاج اسماعیل چمنی - ایران

جناب آقای حسین اکبرپور امتنانی - ایران

جناب آقای محمدرضا محمدی پروینی - ایران

جناب آقای دکترحاج مجید ترابی - ایران

جناب آقای حاج رضا بخشایشی - آلمان

جناب آقای صمد پوران صدیق - ترکیه

جناب آقای حاج علی بهاری راد - ایران

جناب آقای مهندس علی هنرور - ایران

جناب آقای حاج حسین نبی زاده اصل - ایران

جناب آقای حاج نادر پوربزرگ - ایران

جناب آقای جلیل شکوفان - ایران

جناب آقای محمد اکبرپورامتنانی - ایران

جناب آقای حاج رضا علیپور - ایران

جناب آقای محمد رضا رضا پور خلیلی - ایران

جناب آقای جواد محدث صدیق - ایران

جناب آقای بهروز محمدزاده - ایران

جناب آقای جواد شكوفان - سوئد

جناب آقای جمشید شكوفان - سوئد

سركارخانم مارال شكوفان - سوئد

جناب آقای بهروز تهرانچی - ایران

جناب آقای مصطفی عبدالهی - ایران

/ 0 نظر / 42 بازدید