صندوق صدقات خیریه انصار علی ولی الله

   واحد صندوق صدقات:

 

واحدصندوق صدقات خیریه از سال 1384 راه اندازی

شده ،تعداد پانصدصندوق بصورت ثابت در معابر ،

مساجد ، بیمارستانها ، ترمینال وسایر اماکن و

مؤسساتدولتی وخصوصی نصب گردیده و هر

ماه عایدات آنها با نظم خاصی جمع آوری و به حساب

ویژه ۲۱/۶۰۰۰۸۶نزد بانک رفاه شعبه 7تیر تبریز

/ 0 نظر / 10 بازدید