شماره حساب, آدرس و شماره تماس خیریه

شماره حساب خیریه انصار علی ولی الله به شماره ثبت ۲۹۵

و با مجوز رسمی از وزارت کشور به شماره ۱۶۳۱-۱-۶۵۴

حساب جاری همراه (۵۰۰۲۱۵) به نام خیریه انصار علی ولی الله نزد بانک رفاه کارگران شعبه هفت تیر تبریز

آدرس: ایران- آذربایجان شرقی- تبریز- خیابان عباسی- مابین چهارراه عباسی و پمپ بنزین- جنب مخابرات استاد شهریار.

شماره تماس:

 ۰۰۹۸۴۱۱۶۵۶۰۰۲۰

۰۰۹۸۴۱۱۶۵۷۰۰۲۰

۰۰۹۸۴۱۱۶۵۶۰۰۱۱

فکس: ۰۰۹۸۴۱۱۶۵۶۰۴۳۲

مجوزها:

/ 0 نظر / 13 بازدید