حدیث

خداوند به حضرت موسی (ع) وحی کرد که ای موسی! از من سپاسگذاری کن آنچنان که سزاوار من است.
موسی در جواب پرسید: پروردگارا! چگونه حق سپاس تو را ادا کنم در حالی که هر گونه
سپاسگذاری من خود نعمتی دیگر است؟
خداوند در پاسخ فرمود: اکنون که دانستی پاسخ تو نیز نعمتی از جانب من است حق شکر
مرا به جا آوردی.
امام صادق (ع)

خداوند به حضرت داوود فرمود: گنهکاران را مژده بده و صدیقان (راست گویان و درست
کرداران) را بترسان.
حضرت داوود (ع) گفت: چگونه گنهکاران را مژده دهم و صدیقان را بترسانم !
خداوند فرمود: ای داوود گنهکاران را مژده بده که من توبه را می پذیرم و از گناه
آنان در می گذرم و صدیقان را بترسان که به اعمال خویش
خود بین نشوند زیرا بنده ای نیست که به پای حسابش نکشم جز آنکه هلاک باشد.
حضرت محمد (ص)

/ 0 نظر / 9 بازدید